Wij bouwen vier klassen in Chinnebas

Syangja-district

Sinds 2000 hebben wij ons ingezet om de financiële middelen te vergaren om een dorpschool in de heuvels van Solo-Kumbu in Nepal te renoveren en uit te breiden.

Deze uitdaging is nu ten einde.

Mede dankzij velen onder u konden we de middelen verschaffen om het schoolplein te vergroten, vier oude klasjes zonder ramen te vervangen door drie grotere klassen met ramen.

Vervolgens werden in twee fases nog twee maal twee klassen bijgebouwd, voorzien van eenvoudige tafels en bankjes, houten muurbekleding en stenen vloeren . Zo heeft de school nu een capaciteit in verhouding met de regio waar ze is ingeplant

 

Maar wij willen hier niet stoppen.

Er blijft een bedrag over dat we niet zomaar in een groter fonds willen storten.

Wij hebben contacten gezocht en afspraken gemaakt om opnieuw een dergelijk project te ondersteunen.

De vzw Himalayan Projects ontwikkelt sinds jaren kleinschalige projecten in Nepal. Zij beschikken daardoor over veel kennis en hebben de nodige betrouwbare contacten.

Aan ons wordt een vernieuwbouw van vijf bouwvallige klassen toevertrouwd om daar tegen einde 2014 vier nieuwe klassen te realiseren met meubilair en elektrische voorziening om in de toekomst ook computerfaciliteiten te kunnen integreren.

 

Chinnebas

Chinnebas is een dorp in het Syangja-district ten zuiden van Pokhara  (Centraal Nepal)

Het dorp ligt op een zijweg van de baan van Pokhara naar Tansen en verder naar India.

In het grensgebied vinden we Lumbini, de plaats waar volgens de overlevering “Siddharta Gautama” de latere Bouddha, geboren werd. Dit terzijde.

 

In 1987 werden de twee bestaande klasjes voor basisonderwijs aangevuld met vier lokalen die gefinancierd werden door een Japanse NGO.

Later bouwde de lokale bevolking nog eens vier plus één klas bij. Dit evenwel zonder funderingen noch cement, waardoor deze nu bouwvalling zijn, dus onbruikbaar.

De plannen voor de afbraak en de bouw van vier nieuwe klassen zijn goedgekeurd door de overheid en een begroting is opgesteld.

Wij geloven er in dat we in korte tijd het bestaande restfonds kunnen verhogen en op die manier dit project integraal kunnen bekostigen.

 

Op dit ogenblik worden nog twee nieuwe lokalen afgewerkt om de kleuterafdeling beter te kunnen huisvesten.

De school wordt bevolkt door een 300-tal leerlingen uit twaalf kleinere dorpen in de buurt.

Er worden nu acht jaren aangeboden, maar men beoogt wel de school uit te bouwen tot 10+2,

iets of wat gelijklopend met ons lager middelbaar.

Maar nu gaan wij voor: WIJ BOUWEN VIER KLASSEN IN CHINNEBAS !

 

Het financiële plaatje

Het ontbreekt ons echter aan nog wat extra inbreng om dit project tot een goed einde te kunnen brengen.

Wij zijn ervan overtuigd dat er voldoende vertrouwen te vinden is om ons hierin te helpen.

Alle bijdragen zijn welkom en kunnen overgemaakt worden , natuurlijk bekomen schenkingen vanaf 40 euro op jaarbasis een fiscaal attest.

Wij geloven in projecten waar 99% van de middelen hun doel bereiken.

 

Praktisch 

In de lente besteden wij een deel van ons persoonlijk reisbudget  aan een plaatsbezoek .

Wij hebben het volste vertrouwen in de beheerders van de vzw Himalayan Projects,

maar willen met de bevolking ter plaatse de omstandigheden bekijken en details van

het opzet eventueel bijsturen.

Hierover zullen wij verslag utbrengen. 

Hier zijn intussen twee kaarten: