Bijdragen

Bijdragen kan door te storten op volgende rekening

Vzw Himalayan Projects

BE14 3800 1081 6783

Mededeling: "klas en polyvalente hal Chinnebas 2017"

Stortingen boven de 40 euro komen in aanmerking voor een fiscaal attest op voor belastingsvermindering.