Bezoek Chinnebas 2015

Onderweg naar Chinnebas: Aggridanda

We zijn onderweg naar Chinebas om de nieuwbouw in te huldigen die twee jaar geleden werd gestart.

Onderweg passeren we een klein dorpje: Aggridanda.

Zo authentiek als maar kan.  

Echter, de bevolking heeft twee kleine verzuchtingen:  

  1. Een gemeenschapshuisje: een lokaal met een kleine sanitaire ruimte en een elementaire keuken.  Zo heeft men een plek om te vergaderen, te feesten………
  2. Een pomp installatie: er is geen stromend water in het dorp, zodat de vrouwen dagelijks  een voorraad moeten halen aan de beek  honderd meter lager. Er zou bron zijn niet zo ver af en als deze voldoende debiet heeft zou een kleine pompinstallatie de oplossing brengen. 

 

In Chinnebas: inhuldiging van de school!

Ondertussen  staat de dorpsgemeenschap ons op te wachten en gaan we stoetsgewijs naar  de school. 

De fanfare voorop, de schoolkinderen en de mama’s en papa’s . En wij ……. omhangen met bloemenslingers en getooid met tika’s.  Deze keer is een groot zeil over de speelplaats gespannen voor schaduw.  Het gebouw wordt met speeches en palavers ingehuldigd, het aanwezigheidsregister moet getekend worden en tussendoor vergast de fanfare ons op een deuntje en worden we ten dans gevraagd!! 

De lokalen zijn op détails na klaar en zullen eerlang in gebruik genomen worden. 

HE space , een bedrijf gelinkt aan ESA,  verschaft  ons de financiële middelen om de basis te leggen van een computerklas. Wij kunnen een aantal nieuwe laptops en printer overdragen . De middelen om dit operationeel te maken ( lokaal, bekabeling, zonnepanelen ) zijn deels voorhanden. We steken dus nog een tandje bij. 

Blij en ontroerd gaan we weer de jeep in voor de terugreis naar Pokhara en ’s anderdaags naar de hoofdstad en huiswaarts.