Werkgroep "SCHOOLPROJECT KERUN-NEPAL"

Algemene Coordinatie Hedwig Racquet
Assistentie Els Van Hellemont
Hortense Goemans
Medewerking fondsenwerving Eddy Goemans
Herman De Mulder
Hortense Goemans
Fotografie An Van Hellemont (2004)
Eddy en Hedwig (2010)
Opmaak Website Patrice Kerremans
Contact Nepal Paul Van de Moortel
Deepak Pun